• fe894ec5
  • A3 (3) _ 副本 00
  • A4 (5) _ 副本
  • IMG_1239_ 副本

Hytaýyň ýapyk oýun meýdançalaryny öndüriji hökmünde “Haiber” oýny, global müşderilere ýapyk oýun oýnamak çözgütlerini hödürleýär.Jikme-jik dizaýn etmekden, önümçilikden gurnama, ýokary hilli we elýeterli ýapyk oýun meýdançalaryny üpjün etmek bilen ähli prosesi öz içine alýarys.

Jikme-jiklikleri alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň